Category

Uncategorized
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Read More

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Złota Jesień Sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 3
31-826 Kraków

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000085824
NIP 678-27-83-840

Kapitał zakładowy 50500 PLN

Sekretariat: tel/fax 012-648-58-93