Day

17 maja, 2016
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Read More

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Złota Jesień Sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 3
31-826 Kraków

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000085824
NIP 678-27-83-840

Kapitał zakładowy 50500 PLN

Sekretariat: tel/fax 012-648-58-93