Góra

DółNZOZ Złota Jesień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. został założony w dniu 1-12-1999 roku, jednak działalność rozpoczął po podpisaniu umowy z MRKCH od stycznia 2001. Siedzibą Zakładu jest budynek dawnej Przychodni Rejonowej SPZOZ Nowa Huta zlokalizowanej na oś. Złota Jesień 3.

               

Zakład świadczy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji oraz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych: Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Laryngologii, Neurologii, Urologii, Reumatologii, Kardiologii, Okulistyki i Endokrynologii, Diabetologii w ramach umowy z NFZ. Ponadto świadczymy usługi diagnostyczne w zakresie ultrasonografii - tarczycy, jamy brzusznej, gruczołów sutkowych, stawów, układu moczowego oraz naczyń metodą Dopplera, badania EKG, EKG - wysiłkowe, EKG metodą Holtera, EEG, ECHO serca, badanie rtg układu kostnego oraz mammografii. Zakład świadczy także usługi z zakresu profilaktyki dla Zakładów Pracy i indywidualnych klientów oraz badania kierowców.
Powyższy zakres usług diagnostycznych wykonujemy u pacjentów zgłaszających się w ramach kontraktu z NFZ oraz dla innych Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i dla klientów indywidualnych. Zakład uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych na zlecenie Gminy Miasta Kraków.
Funkcjonowanie w warunkach konkurencji stawia przed kierownictwem NZOZ Złota Jesień Sp. z o.o. nowe wyzwania, takie jak: maksymalizowanie
produktywności i jakości, zwiększanie udziału rynkowego w warunkach ograniczonych środków finansowych i wyższej konieczności wypełniania misji służącej potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnej.

Obecnie głównymi zaletami "Przychodni Złota Jesień" są:
- Profesjonalna kadra medyczna,
- Dobrze wyposażone gabinety,
- Miła i fachowa obsługa,
- Rejestracja telefoniczna bieżąca i z kilkudniowym wyprzedzeniem z podaniem godziny przyjęcia,
- Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008,
Do celów strategicznych na rok 2004 - 2005 Przychodni NZOZ "Złota Jesień" zaliczyć należy:
- Dalsze doskonalenie jakości usług medycznych,
- Inwestowanie w sprzęt medyczny i nowoczesną aparaturę.

W planach rozwoju placówki znajduje się też miejsce na dopływ środków finansowych z innych źródeł, poza NFZ, takich jak zakładów pracy lub firm ubezpieczeniowych.
Chcielibyśmy w dalszym ciągu rozwijać naszą działalność i poszerzać zakres porad specjalistycznych w ramach ubezpieczenia refundowanego przez NFZ. Skupienie w jednym miejscu różnorodnego zakresu usług medycznych jest dużą dogodnością dla naszych pacjentów i naszym dużym atutem. 
 
          Rejestracja
on-line