Profilaktyka Raka Piersi

NZOZ ZŁOTA JESIEŃ
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap podstawowy: wykonanie MAMMOGRAFII PIERSI

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach

lub z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

REJESTRACJA – tel. 12-648-01-14

Rejestracja czynna w godzinach 7.00 – 18.00