Góra

DółNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Złota Jesień Sp. z o.o.

os. Złota Jesień 3
31-826 Kraków


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000085824
NIP 678-27-83-840

Kapitał zakładowy 50500 PLN

Sekretariat: tel/fax 012-648-58-93

Rejestracja dla podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, reumatologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej, laryngologii, okulistyki, neurologii: pod numerem telefonu 012-648-01-14 w godzinach 7:00-18:00

Rejestracja dla endokrynologii, kardiologii, diabetologii, urologii, dermatologii:
pod numerem telefonu 012-648-28-48 w godzinach 7:00-18:00, w piątki 7:00-14:00

Rejestracja poradnia dzieci:

pod numerem telefonu 012-648-28-27 w godzinach 7:00-18:00

Pracownia radiologii i USG:
pod numerem telefonu 012-648-01-14 w 322

Mammografia
pod numerem telefonu 012-648-29-12 
          Rejestracja
on-line